Historie

Cena Jirky Bělského pro talentované chemiky

V roce 2009 zvítězil v oblastním i krajském kole chemické olympiády žák 8. ročníku ZŠ Liberec,  Lesní, Jirka Bělský.

Chemie patřila k jeho nejoblíbenějším předmětům, ačkoli úspěšný byl i v ostatních oborech. Na chemii ho lákala výzva objevovat nové, logickými úvahami docházet k výsledku a hlavně možnost experimentovat. V učebně chemie strávil spoustu volného času. Pomáhal při popularizaci chemie. Se svou vyučující natočil film, v němž odhaluje krásu chemických pokusů.

Vše, co Jirka dělal, dělal naplno. Obsáhl široké spektrum zájmů a činností. Patřil k obětavým a čestným lidem. Byl ochoten pomáhat vždy tam, kde bylo třeba. Navíc vystupoval vždy skromně a choval se ke všem lidem slušně. Byl příkladem ostatním žákům, obdivovali jej i učitelé.

O hlavních prázdninách roku 2009 se zúčastnil skautského tábora. V bouřce jej smrtelně zranila větev padajícího stromu, právě když zachraňoval  své mladší kamarády. Na následky zranění o několik dnů později zemřel.

Aby výjimečnost osobnosti Jirky Bělského zůstala zachována a stala se příkladem pro jeho vrstevníky, rozhodli jsme se udělit každoročně jeho cenu nejtalentovanějším chemikům mezi žáky základních škol a víceletých gymnázií.

Komentáře nejsou povoleny.